Sita Ramesh Multiple Campus
रामनवमीको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना

रामनवमीको उपलक्षमा बिदा सम्ब ..read More..

स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०८० को बार्षिक परिक्षा तालिका Revised on 2080-12-20

स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०८० को ..read More..

होलि पर्वको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना।

होलि पर्वको उपलक्षमा बिदा सम् ..read More..

व्यवस्थापन तथा शिक्षा संकाय स्नातक तह प्रथम वर्षको त्रि वि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धि सूचना

त्रि वि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धि ..read More..

बि.बि.एस/बि.एड् प्रथम, द्वितीय र चौथो वर्षको आन्तरिक परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना