Sita Ramesh Multiple Campus
परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि सूचना
बाह्य परिक्षाको प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धमा

बाह्य परिक्षाको प्रवेश पत्र व ..read More..

रामनवमीको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना

रामनवमीको उपलक्षमा बिदा सम्ब ..read More..

स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०८० को बार्षिक परिक्षा तालिका Revised on 2080-12-20

स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०८० को ..read More..

होलि पर्वको उपलक्षमा बिदा सम्बन्धि सूचना।

होलि पर्वको उपलक्षमा बिदा सम् ..read More..