आश्विन

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 2079-06-03

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असोज ३ गते सोमबार संबिधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदा दिएकोले उक्त दिन क्याम्पसको पठनपाठन तथा लेखा प्रशासन बन्द हुने सूचना गरिन्छ । मंगलबार यथा समयमा क्याम्पस खुल्ने जानकारी गराइन्छ । ..................... ......................... क्याम्पस प्रमुख