२४अषाढ

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 2079-03-24

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असार २६ गते आइतबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर ईदको अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदा दिएकोले उक्त दिन क्याम्पसको पठनपाठन तथा लेखा प्रशासन बन्द हुने सूचना गरिन्छ । सोमबार यथा समयमा क्याम्पस खुल्ने जानकारी गराइन्छ । ..................... (केशव ढुङ्गेल) क्याम्पस प्रमुख