अषाढ

पूर्व अवलोकन (Pre-visit) कार्यक्रम मिति २०७९असार १, २ र ३ गते सम्पन्न

Everyone 2079-03-03

सीतारमेश बहुमुखी क्याम्पसको QAA प्रक्रिया अन्तर्गत पूर्व अवलोकन (Pre-visit) कार्यक्रम मिति २०७९असार १, २ र ३ गते सम्पन्न भएको छ । यस कार्यलाई सफल बनाउन आफ्रनो स्थानबाट महत्वपूर्ण कार्य गर्नुहुने सहायक प्राध्यापक, कर्मचारी वर्ग, क्याम्पस सञ्चालक समिति, विद्यार्थीहरु लगायत सरोकारवालाहरु साथै Pre-visit Team का Coordinator प्रा. डा. चन्द्रलाल श्रेष्ठ र Staff Member आश्मा अधिकारी प्रति सीतारमेश बहुमुखी क्याम्पस IQAC हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।