School Notice Board

१२आश्विन

दसैं-तिहार विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 2 month(s) ago

विदा सम्बन्धी सूचना : Dear staff /students , ...

view notice
आश्विन

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 3 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असो ...

view notice
२४अषाढ

विदा सम्बन्धी सूचना

Everyone 5 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असा ...

view notice
अषाढ
बैशाख

रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Everyone 8 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा स्नातक तह (विए ...

view notice
चैत्र

कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Everyone 9 month(s) ago

प्रस्तुत विषयमा स्नातक तह दोस ...

view notice